Hjärnvila och skaparlust på en äng med tusentals violer

Maj. Långa kvällar i varmt sken. Blommor som dansar i vinden. Inspirerande promenader med kameran. Gärna makrot. Fötterna som dras till violängen. Violer i tusentals. Styvmorsviol? Jag lägger mig raklång på mage i gräset och riktar makroobjektivet mot blommorna. Ett annat perspektiv, nya idéer.

blå viol äng makrofoto

Fylld av ögonblickets skönhet går jag hem, ivrig att skapa vidare. En liten påminnelse till oss digitala kreatörer: Hämta vila bortom skärmen. Det är inte så mycket som krävs för att hjärnan ska vakna igen. Jag har mina uppiggande fotostunder i naturen där jag tittar på allt från violer till snöflingor och känner mig berikad.

Så skriver du AI-prompter för en ännu kreativare maskin

Låt mig utmana ditt sätt att skriva AI-prompter. Kanske tänker du att AI inte kräver någon färdighet eller input, att det bara är till att skriva in en instruktion i exempelvis Chatgpt eller Midjourney och sedan har du en färdig bild eller text?

Under förra året arbetade jag som lingvist och journalist inom flera AI-projekt. Vissa av dem var på en mer avancerad nivå än andra och under dessa projekt insåg jag hur mycket som också krävs av mig som mänsklig kreatör. Eller låt mig lägga fram det så här: För framgångsrika AI-projekt krävs ett samarbete mellan människa och maskin.

Den typ av AI-verktyg kreatörer använder kallas även språkmodeller. Språkmodellers output blir sällan bättre än din input. Du kan nöja dig med att prompta Skriv en text om att skriva bra AI prompter eller så kan du bli mer specifik i dina önskemål. I det första fallet får du vad du får, i det andra kommer resultatet sannolikt ligga närmare vad du egentligen vill ha.

Bra AI-prompter innehåller flera olika parametrar

Inom AI-utveckling talas det ofta om parametrar. En parameter hjälper språkmodellen att bättre förstå vad du är ute efter i din prompt. När du promptar om en text kan du exempelvis skriva in parametrar som ton, struktur och ordantal. Skriver du i stället en prompt för en bild kan du ta med stil, material och mått.

Du kan nästan inte bli för detaljerad. Ju mer information du ger språkmodellen, desto mer får den också att gå på när den genererar en text eller bild. Det här tillvägagångssättet ställer krav på att du faktiskt har kunskap om en bilds eller texts uppbyggnad. Hur gör du om du ännu inte har kunskapen?

Språkmodeller hjälper dig ta fram kompletta upplägg

Om du inte riktigt vet i vilken ände du ska börja kan du rådfråga språkmodellen. Som exempel kan du be Chatgpt om rubrikförslag till blogginlägg utifrån ett ämne. Yes, brainstorming! När du fått en lista med passande rubriker kan du be boten utveckla ett av förslagen. Därefter kan du be den skriva ett sådant inlägg alternativt fortsätta be den utveckla olika förslag och idéer.

Chatgpt är ett utmärkt verktyg för dig som även vill få förslag på prompter för bildgenerering. Förslagen du får i Chatgpt kan du mata in i Midjourney, eller i vilket AI-bildverktyg du nu använder.

Med detta skrivet måste du alltså inte nödvändigtvis använda materialet ett AI-verktyg skapar direkt. Du kan successivt arbeta fram något genom att ställa frågor till boten. Tillvägagångssättet kan antingen ge dig kreativa förslag du kan utgå från i ditt eget skapande eller ge dig material utifrån dina relevanta frågeställningar. Materialet blir inte bara bättre utan mer kreativt.

Så ber du språk-AI om hjälp prompt-för-prompt

Nedanför följer steg-för-steg-instruktioner för att prompta fram ett blogginlägg – bara som ett exempel på allt roligt du kan skapa tillsammans med AI:

 1. Prompta: Jag ska blogga om hur man skriver bra prompter för blogginlägg. Ge mig 10 förslag på passande inlägg.
 2. Prompta: Har du koll på förslag 1 (eller vilket alternativ du än föredrar)? Om ja, upprepa detta.
 3. Prompta: Bra förslag! Använd ovanstående tips när du nu ska skriva ett blogginlägg om just detta ämne. Skriv cirka 400 ord.

Det här var alltså bara ett exempel på hur du successivt kan prompta fram ett inlägg till din blogg. Personligen gillar jag att bryta ner varje del. Men detta är en början.

Kom ihåg: Ju mer du ger desto mer får du tillbaka. Därför är det värt att ägna tid och omsorg åt prompterna.

Enkla handlingar kan vidga hela den kreativa tillvaron

Som för så många andra började det med corona. Det var så många platser som skulle besökas, projekt som skulle utföras och drömmar som skulle förverkligas. Men det blev tvärstopp. Det fanns två alternativ: Att deppa ihop över en förändrad värld och förändrade möjligheter eller att ändra mitt sätt att tänka och vara.

foto rosa körsbärsblommor

Jag hade en bild av att jag skulle resa runt och fota vackra platser under tiden. Leva livet som kreativ äventyrare, för tusan! Till en början ömkade jag mig själv, kände någonstans att det jag arbetat så hårt för försvann bortom räckhåll. Men sedan en tanke: Måste jag verkligen resa långt, långt bort för att utforska och skapa?

Det är märkligt hur små tankar kan innebära stora kliv i en annan riktning. För självklart kunde jag göra allt det jag velat så nära som i hemmakvarteren. Om jag ville. Jag började ta med mig kameran ut varje dag, vistades mycket i naturen och tog mig tid att titta på blommorna och löven. Små saker men hela min tillvaro vidgades.

vita körsbärsblommor bild

Flera år har gått sedan jag började med dessa enkla handlingar. Även om jag för närvarande inte fotograferar i den närliggande naturen flera gånger varje dag blir det en och annan fotostund. Den här tiden på året kan jag inte hålla mig borta från skönheten. Hur vackert är det inte med körsbärsblomningen?

Jag går ut, fotar i närbild och förundras av storslagenheten i naturskiftningarna.

Vill du bli mer kreativ? Ta en promenad för fler idéer

Kan en promenad göra dig mer kreativ och ge dig fler idéer? I en Ted Talk pratar en beteendeforskare om just detta. Läs och inspireras!

Ditt bästa kreativitetstips? Jag har också några. För att bli mer kreativ berikar jag mig med intryck. Jag läser, tittar samt lyssnar och skapar ett mischmasch av idéer. Att tänja referensramarna är en viktig aspekt av min process.

Men en minst lika viktig del av min kreativitetsprocess är att vara i rörelse. Att helt enkelt lämna skärmen där mycket av mitt skapande i egenskap av skribent och kreatör sker.

Vad ger flest idéer – fysisk aktivitet eller stillasittande?

Jag skulle påstå att naturen i sig fyller mig med skaparlust. Antagligen beror det på att en naturvistelse gör mig mer rotad eftersom stressen minskar. När jag rör på mig händer dock något annat. Är det hjärnan som aktiveras?

I en Ted Talk berättar beteendeforskaren Marily Oppezzo om en kreativitetsstudie hon och kollegorna på Stanforduniversitetet gjort.

De ville se om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och ökad kreativ aktivitet. Fyra studier genomfördes och de pekade alla på samma sak – i Oppezzos Ted är det en av dem som lyfts.

I denna studie lät forskarna tre grupper brainstorma idéer. Målet var att komma på så många nya och användbara idéer som möjligt på fyra minuter. Totalt hade de tre olika testgrupper.

Fler idéer i rörelse

Den första gruppen satt ner hela tiden, den andra gruppen satt först ner och gick sedan på ett löpband samt den tredje gruppen gick på bandet hela tiden. Vilken av testgrupperna tror du fick flest idéer?

Ja, du tänker rätt! Gruppen som gick under de fyra minuterna fick nästan dubbelt så många idéer som den grupp som satt under hela testet. Personerna som satt ner genomsnittade 20 kreativa idéer per person.  

Hur gick det för gruppen som började med att sitta men som sedan också fick gå på löpbandet? Enligt Oppezzo fick personerna i denna grupp en idéboost av att gå på bandet. Intressant nog var löpbandet placerat i ett fönsterlöst och egentligen oinspirerande rum. Ändå satte idémakeriet i gång i rörelse.

Så blir du mer kreativ genom att gå en kort promenad

Du måste inte promenera långt eller länge för att dra nytta av den kreativitetsboost som rörelse ger, menar Oppezzo. Snöra på dig skorna och gå på en kort promenad runt kvarteret – och gör så här för kreativ brainstorming inför exempelvis en skriv- eller mötessession:

 1. Tänk ut ett ämne eller problem du vill brainstorma kring.
 2. Gå i ett behagligt tempo medan du bollar idéer med dig själv.
 3. Försök att komma på så många kreativa idéer som möjligt.
 4. Spela in idéerna genom att prata högt och ha på inspelningsfunktionen på mobilen. (Använd hörlurar så slipper du känna dig fånig. Då verkar det som att du har ett kreativt samtal med någon annan.)

Kan en promenad vara början på ditt nästa stora kreativa projekt?

Källa: https://www.ted.com/talks/marily_oppezzo_want_to_be_more_creative_go_for_a_walk?

(1)5 tips på texter du kan skriva om böcker

Älskar du att läsa böcker? Är du lika förtjust i att skriva? Då kan att skriva om böcker vara en rolig hobby eller smart affärsidé. Bokrecensioner och boktips är givna exempel på texter du kan skriva. Men visste du att du även kan knåpa ihop författarporträtt, inspirationslistor och guider till genrer? Här har du 15 skrivtips för litteraturälskaren!

Skriva bokrecension

Att skriva en bokrecension är en konstform som kräver att du noggrant analyserar och reflekterar över en boks innehåll, stil och teman. En effektiv recension bör introducera boken, ge en översikt av handlingen utan att avslöja för mycket samt kritiskt utvärdera alstrets styrkor och svagheter.

Det är viktigt att ge konkreta exempel från verket och att placera det i ett sammanhang för att stödja dina åsikter. Först när du har underbyggt dina argument med relevanta exempel ur texten kan du avsluta med en rekommendation som hjälper läsaren att bestämma om boken är värd att läsa.

Skriva boktips

Ett boktips skiljer sig från en bokrecension på så sätt att det oftast saknar en djupare analys. Det är mer av en personlig rekommendation än en regelrätt recension. När du skriver ett tips vill du antagligen väcka läsarens intresse och ge denne en anledning att välja boken.

Börja med att kort presentera verket och dess huvudtema eller handling. Ange vad som gör boken unik. Är det författarens stil, intrig eller karaktärer? Var personlig och dela med dig av vad boken betytt för dig. Avsluta med ett övertygande skäl till varför någon borde läsa alstret.

Skriva författarporträtt

Att skriva ett författarporträtt innebär att ge en djupgående inblick i en författares liv, karriär och litterära betydelse. Starta med en kort biografi som inkluderar författarens bakgrund, utbildning och viktiga livshändelser.

Diskutera sedan författarens verk och deras påverkan på läsare och samhälle. Lyft fram unika aspekter av språk eller teman författaren utforskar i sina böcker. Avsluta med att reflektera över författarens arv och varför böckerna är relevanta i dag.

Här kan du utgå helt från författarens biografi till skillnad från när du skriver en författarintervju.

Skriva författarintervju

En författarintervju kräver förberedelse och research från skribentens sida. Börja med att noggrant researcha författarens liv, verk och eventuella tidigare intervjuer för att kunna formulera relevanta och intressanta frågor.

Fokusera på aspekter som inspirationskällor, skrivprocess och syn på aktuella teman. Var lyhörd och flexibel under intervjun. Följ upp intressanta trådar som uppstår, du vet trots allt aldrig riktigt vad som kommer tas upp.

Anteckna flitigt och spela in intervjun om du får lov. Försök hitta en tydlig vinkel i vad som sägs men glöm inte att lyfta fram författarens personlighet och perspektiv. Använd dig av extra starka citat ur intervjun och bygg resten av texten runt dessa.

Skriva boklista

Boklistor är inspirerande sätt att introducera författare, genrer eller teman. På grund av att listor är så snyggt och pedagogiskt strukturerade blir informationen underhållande och förhoppningsvis lättläst.

Tänk exempelvis ut ett specifikt tema som läsning för den som älskar Jane Austen eller fiktiva unga kvinnor som räddar världen och leta upp ett x antal böcker som passar in. Skriv några rader om varje bok och motivera gärna dina val.

Ytterligare 10 tips på texter du kan skriva om böcker

 • Händelser på årets bokmässa
 • Skatter på årets bokrea
 • Upplevelser från en litterär resa
 • Skrivtips utifrån en klassiker
 • Komplett guide till en genre
 • Fantastiska fakta om en författare
 • Nyhet eller notis kring ett boksläpp
 • Jämförelse mellan en bok och film
 • Skvaller från bokvärlden
 • Reflektioner kring vad en bok vill säga om samhället

Så! Här har du tagit del av totalt 15 tips på vad du kan skriva om böcker. Dags att börja bokblogga?

Är det AI eller synen på skrivande som hotar oss skribenter?

Jag vill spinna vidare på det här med att det största problemet kanske inte ligger i AI-utvecklingen. Kanske ligger det i stället hos de beställare som inte värdesätter ett skickligt hantverk tillräckligt mycket? Redan innan AI:s definitiva inträde på kreatörsmarknaden fanns så kallade content mills där skribenter skrev texter för ett 10-tal ören per ord. Mitt intryck är att dessa skrivfarmar inte går lika varma sedan Chatgpt blev hyfsat på att skriva.

Och redan innan AI började generera texter ganska bra fanns beställare som tänkte Vadå, en text är väl inte så svårt att slänga ihop! Lätt att man skriver 1 000 ord på en timme och att man därför inte vill betala mer än 300 kronor för den. På sin höjd.

Sådana kunder har ju aldrig sett alla år av utbildning och träning, slitet på kurserna i kreativt skrivande. Inte heller har de sett hur man nött bloggtexter för att lära sig hantverket utan och innan. Antagligen har de nog inte förstått hantverket alls, hur ett enda ord kan nyansera innebörden eller hur ett skiljetecken kan ändra tempot. Eller så bryr de sig bara inte. Better done than perfect.

I mötet med sådana beställare har jag känt mig som en maskin. Långt innan AI-genererade texter var en grej, liksom.

Den här sortens kunder kommer alltid finnas. Och nu råkar de hittat AI som kan hålla kostnaderna nere. Men saken är den att de inte nödvändigtvis varit villiga att betala ett rimligt pris från början. Har jag då förlorat något? Egentligen?

Som en motsats till detta finns även kunder som vill ha ett kvalitativt innehåll. För dessa kunder är både hantverket och innehållet viktigt. I enlighet med riktlinjerna för E-E-A-T ska det verkligen kännas att textförfattaren använt produkten denne recenserar. Bara för att exemplifiera.

Båda kundvarianterna finns och kommer troligen finnas sida vid sida, vilket öppnar för olika slags skrivmöjligheter. Exakt alla texter – tänk dig webbtexter – behöver kanske inte vara säregna mästerverk?

”En maskin kan inte hitta på att Ken kan bli plastpappa”

Såg du Svt nyheter häromdagen? Där sändes ett inslag om en korsordsmakare som delar med sig av sitt kreativa arbete och syn på AI-utvecklingen. Tydligen har AI även tagit över en del av korsordskreatörsjobben.

– Det är en jättetråkig utveckling, menar korsordsskaparen Helene i nyhetsinslaget. Korsord rymmer kunskap, ordrikedom och fantasi, säger hon vidare.

Jag är beredd att hålla med. Men egentligen är det inte nödvändigtvis AI:s fel, utan beställarnas. De värdesätter helt enkelt inte ett kreativt snilles jobb framför AI-genererat innehåll. Beställarna är inte villiga att betala extra för spetsfundiga korsord.

Och så är det ju även för mig som skribent. Ibland, vill säga. Men jag har också kunder som värdesätter mitt kreativa och intellektuella textjobb. AI blir aldrig bättre än inputen, men jag kan pusha gränserna i mitt tänkande och skrivande. Precis som en mänsklig korsordsmakare kan.

Som Helene så träffande exemplifierar i inslaget på Svt nyheter:

– En maskin kan inte hitta på att Ken kan bli plastpappa, utan det är bara människor som kan göra det.

Även detta håller jag med om. För mig kan det användas som ett argument för att mänskliga kreatörer, såväl skribenter som korsordsskapare, fortfarande behövs och kommer behövas.

Som i fallet med korsord skymtar oftast skribentens personlighet i en text. Det tillför något utöver vanligheten, det där lilla extra som händer när idéer och erfarenheter blir 1+1=3.

Men för mig som webbskribent kan skrivande innebära en hel del repetitivt jobb. Man brukar säga att en SEO-skribent ska kunna skriva samma text på 1 000 olika sätt. Många texter ska visserligen vara unikt skrivna. Själva innehållet i sig förväntas dock inte alltid vara unikt. I sådana lägen är AI, enligt min mening, en fantastisk tillgång.

E-E-A-T – en nödvändighet för att skriva bra webbtexter?

Vare sig du driver en e-tidning, företagssida eller personlig blogg bör du fokusera på E-E-A-T i ditt innehållsskapande. Men vad är detta för något och hur fungerar det?

E-E-A-T är en akronym för Experience, Expertise, Authoritativeness och Trustworthiness – eller som det heter på svenska: Erfarenhet, Expertis, Auktoritet och Trovärdighet.

Det är också Googles riktlinjer för att skriva bra webbtexter som rankar i sökmotorerna. Om du förenar dessa fyra aspekter av ett kvalitativt innehåll ökar du förutsättningarna att få fler besökare och därmed att få en större blogg eller webbplats.

E-tidning, företagssida som personlig blogg, oavsett sammanhang kan du dra nytta av fördelarna med de olika aspekterna av E-E-A-T. Beroende på vilken typ av innehåll du skriver kan du fokusera olika mycket på respektive aspekt.

Skriver du produktrecensioner? Då bör du trycka extra mycket på erfarenhet, som alltså är det första e:et i E-E-A-T. Recensioner blir som mest trovärdiga när de bygger på faktiska upplevelser.

Vad innebär Erfarenhet för webbtexter?

Erfarenhet är det senaste tillskottet till Googles E-E-A-T och revolutionerar synen på webbtexter, ja, trots att de flesta av oss sett detta komma.

Den här aspekten handlar om att värdera personliga upplevelser och den praktiska kunskap som kommer med dem. Men varför är erfarenhet så viktigt? I en värld översvämmad av generiska innehåll och oändliga fakta sticker innehåll baserat på verkligt personliga erfarenheter ut.

När du delar dina egna upplevelser inom allt från resor till teknik tillför det en unik autenticitet till texterna. Det personliga perspektivet är inte bara engagerande för läsaren utan det ger även en djupare förståelse och kontext till ämnet.

Visst läser du hellre texter om självupplevda ämnen än innehåll som på grund av bristande erfarenheter bara skrapar på ytan? Ta med dig detta i ditt eget skrivande.

Även Google värderar denna typ av innehåll högt eftersom det erbjuder något som inte kan AI-genereras eller dupliceras i första taget. Vidare skapar det en direkt koppling till läsaren, vilket är en stark resurs i en digital värld där trovärdighet och relationer är avgörande.

Nästa gång du ska skriva ett blogginlägg eller andra webbtexter bör du alltså fråga dig hur du kan lyfta fram dina egna erfarenheter. Ditt unika perspektiv är numera en central del av hur ditt innehåll rankas och bedöms online.

Vad innebär Expertis för texter på webben?

Expertis är en viktig del av E-E-A-T-konceptet. Detta är rentav en nyckelfaktor som skiljer värdefullt innehåll från mängden. Vad innebär egentligen expertis och varför är det så viktigt?

Detta e handlar om att kunna visa prov på djupgående kunskaper och färdigheter inom ett specifikt område. Förutom att besitta all denna värdefulla information ska du också kunna kommunicera den effektivt så att andra kan ta den till sig.

Just expertis är särskilt avgörande inom akademiska, tekniska eller andra specialiserade ämnesområden. Där är nämligen korrekt och noggrann information av största vikt eftersom faktafel och desinformation kan få oanade konsekvenser för den som läser texten du skrivit.

Det här kan kopplas ihop med en annan väsentlig akronym inom ramarna för ungefär samma tema: YMYL, Your Money, Your Life.

Google värdesätter expertis då det säkerställer att informationen som presenteras inte bara är korrekt, utan även användbar. Det skapar en pålitlig och trovärdig informationskälla för användarna, vilket är avgörande i en tid då felaktig information lätt kan spridas.

För dig som skribent av blogginlägg och webbtexter innebär detta att dina kunskaper och din förmåga att förmedla dem kan spela en stor roll i hur ditt innehåll rankas.

Utgå från bra källor när du skriver texterna och länka gärna till källorna för att ge stöd åt fakta.

Vad innebär Auktoritet för webbtexter?

I Googles E-E-A-T-modell är Auktoritet en avgörande faktor för hur dina webbtexter, och faktiskt hela din webbplats, kommer tas emot. Auktoritet handlar om att bli erkänd som en ledande källa inom ditt ämnesområde.

Här handlar det inte bara om att ha och visa prov på expertis. Du måste också uppfattas som en expert av andra. Detta kan innefatta erkännande från andra experter, att du citeras i andras blogginlägg eller att du får positiv feedback från användare. Helst ska detta ta sig uttryck i länkar till din webbplats.

Att få en länk är ett tecken på att du anses vara en trovärdig källa till information och inspiration. Ju fler som länkar till de artiklar du skriver, desto mer lästa kommer texterna troligen bli.

Sett i Googles och övriga sökmotorers perspektiv innebär länkar att du anses vara så pass trovärdig att andra väljer att lyfta fram ditt innehåll. Det här blir en signal för att det är fritt fram att ge webbtexterna högre placeringar.

Man skulle kunna säga att auktoritet är det du får när du lyckas med de övriga aspekterna: erfarenhet, expertis och trovärdighet.

Som du säkert förstår tar att bygga auktoritet lång tid och det kräver dessutom konsekvens. Genom att kontinuerligt leverera högkvalitativt och insiktsfullt innehåll kan du etablera dig som en pålitlig röst inom ditt område. Är du redo att anta utmaningen?

Vad innebär Trovärdighet för texter på webben?

Trovärdighet handlar om att bygga förtroende genom ärlighet, transparens och noggrannhet i ditt innehåll. Det innebär att presentera information på ett sätt som är fritt från vilseledande eller felaktiga uppgifter och att vara tydlig om eventuella intressen eller fördomar.

Det är också viktigt att källor och påståenden är korrekt citerade och verifierade. Google värderar trovärdighet högt eftersom det skapar en säker och pålitlig upplevelse för användarna.

När du skriver webbtexter bör du därför vara noggrann och ta ansvar för hur informationen presenteras. Ett trovärdigt innehåll skapar inte bara ett positivt rykte utan ökar chansen att rankas högre i sökresultaten.

Att vara trovärdig är med andra ord väldigt mycket mer än en smart SEO-strategi. Det är nämligen en grundläggande princip för att skapa en positiv och varaktig relation till dina läsare. Respekten måste komma från båda hållen.

Sammanfattning – vad menas med E-E-A-T?

För att sammanfatta vad som menas med E-E-A-T är detta en akronym för Erfarenhet, Expertis, Auktoritet och Trovärdighet, alternativt för engelskans Experience, Expertise, Authoritativeness och Trustworthiness.

När du skriver webbtexter bör du tänka på samtliga aspekterna för att ta fram ett relevant och kvalitativt innehåll som placeras högt i sökmotorerna.

E-E-A-T i fyra punkter

 • Erfarenhet: Detta är det nya tillägget till det förra E-A-T. Här betonas vikten av personlig erfarenhet och praktisk kunskap när det gäller att skapa trovärdigt innehåll. Det innebär att innehåll som är baserat på personliga erfarenheter kan värderas högt. Särskilt i ämnen där personliga erfarenheter är relevanta.
 • Expertis: Kriteriet fokuserar på skaparens kunskapsnivå och kompetens inom ett visst område. Expertis är särskilt viktigt inom yrkesmässiga, vetenskapliga eller akademiska områden där formell träning eller utbildning eller omfattande studier krävs.
 • Auktoritet: Den här aspekten bedömer hur väl en innehållsskapare eller webbplats erkänns som en auktoritet inom sitt område. Hänsyn tas till skaparens eller webbplatsens rykte, erkännanden från andra auktoriteter och andra tydliga tecken på auktoritet inom ämnet.
 • Trovärdighet: I detta kriterium bedöms tillförlitligheten och trovärdigheten hos en innehållsskapare eller webbplats. Det innefattar aspekter som ärlighet, transparens, noggrannhet och tillförlitlighet i informationen som presenteras.

Genom att skriva med dessa fyra punkter i åtanke ökar du chanserna att leverera bra, inspirerande och inte minst relevanta webbtexter som skapar mervärde.

Google använder E-E-A-T som en del av sina algoritmer för att bedöma och rangordna innehåll på nätet. Målet är att ge användarna den mest relevanta och pålitliga informationen i sina sökresultat, så detta blir en win-win.  

Så skriver du fängslande inledningar till dina blogginlägg

Visste du att de första orden i ett blogginlägg kan avgöra om en läsare stannar kvar eller klickar sig vidare? En bra inledning är därför viktigt för att locka till vidare läsning. Undrar du hur du bär dig åt för att skriva just så fängslande inledningar att ditt innehåll väcker omedelbar läslust? Häng med för tips!

Därför är fängslande inledningar viktiga

En välformulerad inledning sätter tonen och skapar förväntningar för resten av blogginlägget. Den kan även effektivt minska risken för ett nej tack genom att omedelbart engagera besökaren. En stark inledning ger läsaren en anledning att stanna, utforska och interagera med ditt innehåll.

Skrivtips för en effektiv inledning

Nedanför följer tips på element du kan ha med i inledningen för att öka dess effektivitet:

 • Locka med en provocerande fråga, otippad statistik eller en gripande anekdot.
 • Kittla nyfikenheten genom att introducera ett problem eller utmaning som sedan utforskas i bloggtexten.
 • Presentera blogginläggets innehåll så att läsaren på ett tydligt sätt vet vad hen kan förvänta sig på resten av texten (och var konsekvent fram tills du sätter punkt).

Olika grepp för att skriva bra inledningar

Experimentera med att ställa retoriska frågor, använda relevanta citat eller börja med en kort berättelse som relaterar till ämnet. Varje grepp har sin plats och kan varieras beroende på ämnet och målgruppen. Att träffa rätt det första du gör kan vara utmanande, det är därför som att testa dig fram är A och O för hela processen kring att skriva bra inledningar som fängslar läsaren.

Misstag att undvika vid inledningsskrivande

Många skribenter faller i fällan att vara för allmänna eller ha med för mycket information, vilket kan göra inledningen tråkig. Ja, rentav svårgreppad. Var i stället konkret och kom till poängen snabbt för att bygga en kittlande förväntan. Undvik också att ge bort för mycket. Håll med andra ord läsaren på halster tills denne börjat läsa blogginlägget på riktigt.

Övning för att skriva en fängslande inledning

Prova att skriva minst fem olika inledningar för ditt nästa blogginlägg. I varje version bör du testa en annan metod eller vinkel. Be sedan kollegor eller vänner att ge feedback på vilken version som är mest engagerande.

Här har du fått tips för att skriva fängslande inledningar till blogginlägg. För ännu fler skrivtips för webbtexter kan du läsa vidare genom att klicka länken.

Kan du gissa vad som utmärker riktigt bra webbtexter?

Vad utmärker bra webbtexter? Är det användaranpassning, sökmotoroptimering eller ett riktigt snyggt språk? Eller är det kanske en kombination av allt? Det här blogginlägget handlar om de stora dragen av att skriva för webben – men givetvis finns det mycket mer än detta bakom texthantverket.

Efter mer än 10 år i branschen sticker en lärdom ut extra mycket: Som skribent skriver man först och främst för människor. Genom att skriva på ett sätt som tilltalar läsaren ökar chanserna att träffa rätt i algoritmer, och detta vare sig du skriver för sökmotorer eller sociala medier.

Redo för skrivtips? Häng med!

Så är webbtexter annorlunda i jämförelse med tryckta texter

Webbskrivande skiljer sig från traditionellt skrivande på grund av hur information konsumeras på internet. Medan traditionella texter ofta läses linjärt tenderar webbesökare att skumma igenom innehåll sökande efter specifik information.

Det är viktigt att anpassa skrivstilen för att möta de olika beteendemönstren. En effektiv webbtext måste snabbt kunna fånga läsarens uppmärksamhet och göra det lätt för denne att hitta rätt information.

Detta uppnås genom tydliga rubriker, strukturerade avsnitt med ganska korta stycken samt genom framträdande nyckelord. Ett snyggt, tydligt och enhetligt upplägg optimerar läsupplevelsen för både snabba översikter och fördjupad läsning.

Viktigt att skriva lättöverskådligt för en smidig upplevelse

Att skapa ett lättöverskådligt innehåll är avgörande för bra webbtexter och effektiv kommunikation. Genom att använda rubriker, underrubriker och listor kan du strukturera din text och göra den mer tillgänglig för läsare som snabbt vill få en överblick över innehållet.

Rubriker fungerar som vägskyltar som leder läsaren genom texten medan listor bryter upp svår information i lättförståeliga delar. Ju mer luft – som när du även skriver korta stycken – ger inte bara en smidigare navigation. Läsaren kommer sannolikt även stanna kvar på sidan längre.

För att maximera effektiviteten bör rubriker vara informativa och engagerande. I sin tur bör listor användas för att framhäva viktiga punkter eller steg-för-steg-instruktioner.

Bra webbtexter har ett enkelt språk – men är ändå avancerade

När du skriver för webben är det viktigt att hålla språket enkelt och direkt. Komplexa meningar och teknisk jargong kan avskräcka och förvirra läsaren. Detta minskar engagemanget och ökar risken för ett snabbesök.

Vidare bör du skriva aktiva meningar för ett mer dynamiskt och engagerande textinnehåll. På så sätt blir budskapet mer direkt och lättare att hänga med i.

Att vara koncis innebär också att undvika överflödig information. Genom att i stället fokusera på det väsentliga hjälper du läsaren att snabbt förstå huvuddragen utan att denne behöver ta sig sig igenom onödig text.

Det här med att skriva lättöverskådligt och -förståeligt kräver oftast en avancerad, eller snarare erfaren, skribent. Låt inte skenet bedra!

En fängslande inledning får besökaren att fortsätta läsa

Konsten att skriva fängslande inledningar är avgörande för att behålla läsarens intresse. Inledningen bör snabbt väcka nyfikenhet och presentera åtminstone något litet som motiverar till vidare läsning. En effektiv inledning visar tydligt vad läsaren kan förvänta sig av texten och varför det är värt dennas tid.

Att skriva en bra inledning kan innebära att du ställer en intresseväckande fråga, presenterar överraskande statistik eller berättar en kort anekdot som relaterar till ämnet. Detta skapar en känslomässig anknytning eller intellektuell stimulans som driver läsaren att fortsätta utforska texten.

SEO är centralt för att skriva riktigt bra webbtexter

SEO, eller sökmotoroptimering, är en central aspekt av att skriva effektivt för webben. Detta innebär att strategiskt använda relevanta nyckelord och fraser som ökar textens synlighet i sökmotorer som Google.

Nyckelorden bör integreras på ett sätt som känns naturligt för texten så att de inte verkar malplacerade eller är störande för läsflödet. Det är viktigt att balansera nyckelordsanvändningen med att skapa ett engagerande och läsvänligt innehåll.

Förutom att se över textstrukturen bör du överväga andra SEO-praktiker som att optimera bildtexter, metatitlar samt metabeskrivningar. Dessa små detaljer kan förbättra en webbsidas synlighet och därmed öka trafiken till webbplatsen.

Tänk på att innehållet ska tilltala såväl människor som sökmotorer.

Webbtexten bör anpassas utifrån sammanhanget och målgruppen

Det är avgörande att webbtexten avspeglar sammanhanget den är avsedd för. Att förstå din målgrupp, ämnesområde och publiceringsplattform bidrar till att skriva relevant och målmedvetet innehåll.

Detta innebär att du som webbskribent behöver anpassa språk, ton och format efter läsarens behov och förväntningar. Exempelvis kräver blogg- eller butiksinnehåll ett annat tillvägagångssätt än innehåll som är avsett för sociala medier.

Som en bonus förbättrar sammanhangs- och målgruppsanpassning sökmotoroptimeringen genom att öka engagemanget. Det här skickar nämligen en stark signal till sökmotorer att innehållet är värdefullt och relevant i ett användarperspektiv.