Så skriver du AI-prompter för en ännu kreativare maskin

så skriver du ai prompter för en ännu kreativare maskin ai tips inspiration

Låt mig utmana ditt sätt att skriva AI-prompter. Kanske tänker du att AI inte kräver någon färdighet eller input, att det bara är till att skriva in en instruktion i exempelvis Chatgpt eller Midjourney och sedan har du en färdig bild eller text? Kanske, alltså.

Under förra året arbetade jag som lingvist och journalist inom flera AI-projekt. Vissa av dem var på en mer avancerad nivå än andra och under dessa projekt insåg jag hur mycket som också krävs av mig som mänsklig kreatör. Eller låt mig lägga fram det så här: För framgångsrika AI-projekt krävs ett samarbete mellan människa och maskin.

Den typ av AI-verktyg kreatörer använder kallas även språkmodeller. Språkmodellers output blir sällan bättre än din input. Du kan nöja dig med att prompta Skriv en text om att skriva bra AI prompter eller så kan du bli mer specifik i dina önskemål. I det första fallet får du vad du får, i det andra kommer resultatet sannolikt ligga närmare vad du egentligen vill ha.

Bra AI-prompter innehåller flera olika parametrar

Inom AI-utveckling talas det ofta om parametrar. En parameter hjälper språkmodellen att bättre förstå vad du är ute efter i din prompt. När du promptar om en text kan du exempelvis skriva in parametrar som ton, struktur och ordantal. Skriver du i stället en prompt för en bild kan du ta med stil, material och mått.

Du kan nästan inte bli för detaljerad. Ju mer information du ger språkmodellen, desto mer får den också att gå på när den genererar en text eller bild. Det här tillvägagångssättet ställer krav på att du faktiskt har kunskap om en bilds eller texts uppbyggnad. Hur gör du om du ännu inte har kunskapen?

Språkmodeller hjälper dig ta fram kompletta upplägg

Om du inte riktigt vet i vilken ände du ska börja kan du rådfråga språkmodellen. Som exempel kan du be Chatgpt om rubrikförslag till blogginlägg utifrån ett ämne. Yes, brainstorming! När du fått en lista med passande rubriker kan du be boten utveckla ett av förslagen. Därefter kan du be den skriva ett sådant inlägg alternativt fortsätta be den utveckla olika förslag och idéer.

Chatgpt är ett utmärkt verktyg för dig som även vill få förslag på prompter för bildgenerering. Förslagen du får i Chatgpt kan du mata in i Midjourney, eller i vilket AI-bildverktyg du nu använder.

Med detta skrivet måste du alltså inte nödvändigtvis använda materialet ett AI-verktyg skapar direkt. Du kan successivt arbeta fram något genom att ställa frågor till boten. Tillvägagångssättet kan antingen ge dig kreativa förslag du kan utgå från i ditt eget skapande eller ge dig material utifrån dina relevanta frågeställningar. Materialet blir inte bara bättre utan mer kreativt.

Så ber du språk-AI om hjälp prompt-för-prompt

Nedanför följer steg-för-steg-instruktioner för att prompta fram ett blogginlägg – bara som ett exempel på allt roligt du kan skapa tillsammans med AI:

  1. Prompta: Jag ska blogga om hur man skriver bra prompter för blogginlägg. Ge mig 10 förslag på passande inlägg.
  2. Prompta: Har du koll på förslag 1 (eller vilket alternativ du än föredrar)? Om ja, upprepa detta.
  3. Prompta: Bra förslag! Använd ovanstående tips när du nu ska skriva ett blogginlägg om just detta ämne. Skriv cirka 400 ord.

Det här var alltså bara ett exempel på hur du successivt kan prompta fram ett inlägg till din blogg. Personligen gillar jag att bryta ner varje del. Men detta är en början.

Kom ihåg: Ju mer du ger desto mer får du tillbaka. Därför är det värt att ägna tid och omsorg åt prompterna.