E-E-A-T – en nödvändighet för att skriva bra webbtexter?

e e a t en nödvändighet för att skriva bra webbtexter google eeat

Vare sig du driver en e-tidning, företagssida eller personlig blogg bör du fokusera på E-E-A-T i ditt innehållsskapande. Men vad är detta för något och hur fungerar det?

E-E-A-T är en akronym för Experience, Expertise, Authoritativeness och Trustworthiness – eller som det heter på svenska: Erfarenhet, Expertis, Auktoritet och Trovärdighet.

Det är också Googles riktlinjer för att skriva bra webbtexter som rankar i sökmotorerna. Om du förenar dessa fyra aspekter av ett kvalitativt innehåll ökar du förutsättningarna att få fler besökare och därmed att få en större blogg eller webbplats.

E-tidning, företagssida som personlig blogg, oavsett sammanhang kan du dra nytta av fördelarna med de olika aspekterna av E-E-A-T. Beroende på vilken typ av innehåll du skriver kan du fokusera olika mycket på respektive aspekt.

Skriver du produktrecensioner? Då bör du trycka extra mycket på erfarenhet, som alltså är det första e:et i E-E-A-T. Recensioner blir som mest trovärdiga när de bygger på faktiska upplevelser.

Vad innebär Erfarenhet för webbtexter?

Erfarenhet är det senaste tillskottet till Googles E-E-A-T och revolutionerar synen på webbtexter, ja, trots att de flesta av oss sett detta komma.

Den här aspekten handlar om att värdera personliga upplevelser och den praktiska kunskap som kommer med dem. Men varför är erfarenhet så viktigt? I en värld översvämmad av generiska innehåll och oändliga fakta sticker innehåll baserat på verkligt personliga erfarenheter ut.

När du delar dina egna upplevelser inom allt från resor till teknik tillför det en unik autenticitet till texterna. Det personliga perspektivet är inte bara engagerande för läsaren utan det ger även en djupare förståelse och kontext till ämnet.

Visst läser du hellre texter om självupplevda ämnen än innehåll som på grund av bristande erfarenheter bara skrapar på ytan? Ta med dig detta i ditt eget skrivande.

Även Google värderar denna typ av innehåll högt eftersom det erbjuder något som inte kan AI-genereras eller dupliceras i första taget. Vidare skapar det en direkt koppling till läsaren, vilket är en stark resurs i en digital värld där trovärdighet och relationer är avgörande.

Nästa gång du ska skriva ett blogginlägg eller andra webbtexter bör du alltså fråga dig hur du kan lyfta fram dina egna erfarenheter. Ditt unika perspektiv är numera en central del av hur ditt innehåll rankas och bedöms online.

Vad innebär Expertis för texter på webben?

Expertis är en viktig del av E-E-A-T-konceptet. Detta är rentav en nyckelfaktor som skiljer värdefullt innehåll från mängden. Vad innebär egentligen expertis och varför är det så viktigt?

Detta e handlar om att kunna visa prov på djupgående kunskaper och färdigheter inom ett specifikt område. Förutom att besitta all denna värdefulla information ska du också kunna kommunicera den effektivt så att andra kan ta den till sig.

Just expertis är särskilt avgörande inom akademiska, tekniska eller andra specialiserade ämnesområden. Där är nämligen korrekt och noggrann information av största vikt eftersom faktafel och desinformation kan få oanade konsekvenser för den som läser texten du skrivit.

Det här kan kopplas ihop med en annan väsentlig akronym inom ramarna för ungefär samma tema: YMYL, Your Money, Your Life.

Google värdesätter expertis då det säkerställer att informationen som presenteras inte bara är korrekt, utan även användbar. Det skapar en pålitlig och trovärdig informationskälla för användarna, vilket är avgörande i en tid då felaktig information lätt kan spridas.

För dig som skribent av blogginlägg och webbtexter innebär detta att dina kunskaper och din förmåga att förmedla dem kan spela en stor roll i hur ditt innehåll rankas.

Utgå från bra källor när du skriver texterna och länka gärna till källorna för att ge stöd åt fakta.

Vad innebär Auktoritet för webbtexter?

I Googles E-E-A-T-modell är Auktoritet en avgörande faktor för hur dina webbtexter, och faktiskt hela din webbplats, kommer tas emot. Auktoritet handlar om att bli erkänd som en ledande källa inom ditt ämnesområde.

Här handlar det inte bara om att ha och visa prov på expertis. Du måste också uppfattas som en expert av andra. Detta kan innefatta erkännande från andra experter, att du citeras i andras blogginlägg eller att du får positiv feedback från användare. Helst ska detta ta sig uttryck i länkar till din webbplats.

Att få en länk är ett tecken på att du anses vara en trovärdig källa till information och inspiration. Ju fler som länkar till de artiklar du skriver, desto mer lästa kommer texterna troligen bli.

Sett i Googles och övriga sökmotorers perspektiv innebär länkar att du anses vara så pass trovärdig att andra väljer att lyfta fram ditt innehåll. Det här blir en signal för att det är fritt fram att ge webbtexterna högre placeringar.

Man skulle kunna säga att auktoritet är det du får när du lyckas med de övriga aspekterna: erfarenhet, expertis och trovärdighet.

Som du säkert förstår tar att bygga auktoritet lång tid och det kräver dessutom konsekvens. Genom att kontinuerligt leverera högkvalitativt och insiktsfullt innehåll kan du etablera dig som en pålitlig röst inom ditt område. Är du redo att anta utmaningen?

Vad innebär Trovärdighet för texter på webben?

Trovärdighet handlar om att bygga förtroende genom ärlighet, transparens och noggrannhet i ditt innehåll. Det innebär att presentera information på ett sätt som är fritt från vilseledande eller felaktiga uppgifter och att vara tydlig om eventuella intressen eller fördomar.

Det är också viktigt att källor och påståenden är korrekt citerade och verifierade. Google värderar trovärdighet högt eftersom det skapar en säker och pålitlig upplevelse för användarna.

När du skriver webbtexter bör du därför vara noggrann och ta ansvar för hur informationen presenteras. Ett trovärdigt innehåll skapar inte bara ett positivt rykte utan ökar chansen att rankas högre i sökresultaten.

Att vara trovärdig är med andra ord väldigt mycket mer än en smart SEO-strategi. Det är nämligen en grundläggande princip för att skapa en positiv och varaktig relation till dina läsare. Respekten måste komma från båda hållen.

Sammanfattning – vad menas med E-E-A-T?

För att sammanfatta vad som menas med E-E-A-T är detta en akronym för Erfarenhet, Expertis, Auktoritet och Trovärdighet, alternativt för engelskans Experience, Expertise, Authoritativeness och Trustworthiness.

När du skriver webbtexter bör du tänka på samtliga aspekterna för att ta fram ett relevant och kvalitativt innehåll som placeras högt i sökmotorerna.

E-E-A-T i fyra punkter

  • Erfarenhet: Detta är det nya tillägget till det förra E-A-T. Här betonas vikten av personlig erfarenhet och praktisk kunskap när det gäller att skapa trovärdigt innehåll. Det innebär att innehåll som är baserat på personliga erfarenheter kan värderas högt. Särskilt i ämnen där personliga erfarenheter är relevanta.
  • Expertis: Kriteriet fokuserar på skaparens kunskapsnivå och kompetens inom ett visst område. Expertis är särskilt viktigt inom yrkesmässiga, vetenskapliga eller akademiska områden där formell träning eller utbildning eller omfattande studier krävs.
  • Auktoritet: Den här aspekten bedömer hur väl en innehållsskapare eller webbplats erkänns som en auktoritet inom sitt område. Hänsyn tas till skaparens eller webbplatsens rykte, erkännanden från andra auktoriteter och andra tydliga tecken på auktoritet inom ämnet.
  • Trovärdighet: I detta kriterium bedöms tillförlitligheten och trovärdigheten hos en innehållsskapare eller webbplats. Det innefattar aspekter som ärlighet, transparens, noggrannhet och tillförlitlighet i informationen som presenteras.

Genom att skriva med dessa fyra punkter i åtanke ökar du chanserna att leverera bra, inspirerande och inte minst relevanta webbtexter som skapar mervärde.

Google använder E-E-A-T som en del av sina algoritmer för att bedöma och rangordna innehåll på nätet. Målet är att ge användarna den mest relevanta och pålitliga informationen i sina sökresultat, så detta blir en win-win.