Så skriver du AI-prompter för en ännu kreativare maskin

Låt mig utmana ditt sätt att skriva AI-prompter. Kanske tänker du att AI inte kräver någon färdighet eller input, att det bara är till att skriva in en instruktion i exempelvis Chatgpt eller Midjourney och sedan har du en färdig bild eller text?

Under förra året arbetade jag som lingvist och journalist inom flera AI-projekt. Vissa av dem var på en mer avancerad nivå än andra och under dessa projekt insåg jag hur mycket som också krävs av mig som mänsklig kreatör. Eller låt mig lägga fram det så här: För framgångsrika AI-projekt krävs ett samarbete mellan människa och maskin.

Den typ av AI-verktyg kreatörer använder kallas även språkmodeller. Språkmodellers output blir sällan bättre än din input. Du kan nöja dig med att prompta Skriv en text om att skriva bra AI prompter eller så kan du bli mer specifik i dina önskemål. I det första fallet får du vad du får, i det andra kommer resultatet sannolikt ligga närmare vad du egentligen vill ha.

Bra AI-prompter innehåller flera olika parametrar

Inom AI-utveckling talas det ofta om parametrar. En parameter hjälper språkmodellen att bättre förstå vad du är ute efter i din prompt. När du promptar om en text kan du exempelvis skriva in parametrar som ton, struktur och ordantal. Skriver du i stället en prompt för en bild kan du ta med stil, material och mått.

Du kan nästan inte bli för detaljerad. Ju mer information du ger språkmodellen, desto mer får den också att gå på när den genererar en text eller bild. Det här tillvägagångssättet ställer krav på att du faktiskt har kunskap om en bilds eller texts uppbyggnad. Hur gör du om du ännu inte har kunskapen?

Språkmodeller hjälper dig ta fram kompletta upplägg

Om du inte riktigt vet i vilken ände du ska börja kan du rådfråga språkmodellen. Som exempel kan du be Chatgpt om rubrikförslag till blogginlägg utifrån ett ämne. Yes, brainstorming! När du fått en lista med passande rubriker kan du be boten utveckla ett av förslagen. Därefter kan du be den skriva ett sådant inlägg alternativt fortsätta be den utveckla olika förslag och idéer.

Chatgpt är ett utmärkt verktyg för dig som även vill få förslag på prompter för bildgenerering. Förslagen du får i Chatgpt kan du mata in i Midjourney, eller i vilket AI-bildverktyg du nu använder.

Med detta skrivet måste du alltså inte nödvändigtvis använda materialet ett AI-verktyg skapar direkt. Du kan successivt arbeta fram något genom att ställa frågor till boten. Tillvägagångssättet kan antingen ge dig kreativa förslag du kan utgå från i ditt eget skapande eller ge dig material utifrån dina relevanta frågeställningar. Materialet blir inte bara bättre utan mer kreativt.

Så ber du språk-AI om hjälp prompt-för-prompt

Nedanför följer steg-för-steg-instruktioner för att prompta fram ett blogginlägg – bara som ett exempel på allt roligt du kan skapa tillsammans med AI:

 1. Prompta: Jag ska blogga om hur man skriver bra prompter för blogginlägg. Ge mig 10 förslag på passande inlägg.
 2. Prompta: Har du koll på förslag 1 (eller vilket alternativ du än föredrar)? Om ja, upprepa detta.
 3. Prompta: Bra förslag! Använd ovanstående tips när du nu ska skriva ett blogginlägg om just detta ämne. Skriv cirka 400 ord.

Det här var alltså bara ett exempel på hur du successivt kan prompta fram ett inlägg till din blogg. Personligen gillar jag att bryta ner varje del. Men detta är en början.

Kom ihåg: Ju mer du ger desto mer får du tillbaka. Därför är det värt att ägna tid och omsorg åt prompterna.

Enkla handlingar kan vidga hela den kreativa tillvaron

Som för så många andra började det med corona. Det var så många platser som skulle besökas, projekt som skulle utföras och drömmar som skulle förverkligas. Men det blev tvärstopp. Det fanns två alternativ: Att deppa ihop över en förändrad värld och förändrade möjligheter eller att ändra mitt sätt att tänka och vara.

foto rosa körsbärsblommor

Jag hade en bild av att jag skulle resa runt och fota vackra platser under tiden. Leva livet som kreativ äventyrare, för tusan! Till en början ömkade jag mig själv, kände någonstans att det jag arbetat så hårt för försvann bortom räckhåll. Men sedan en tanke: Måste jag verkligen resa långt, långt bort för att utforska och skapa?

Det är märkligt hur små tankar kan innebära stora kliv i en annan riktning. För självklart kunde jag göra allt det jag velat så nära som i hemmakvarteren. Om jag ville. Jag började ta med mig kameran ut varje dag, vistades mycket i naturen och tog mig tid att titta på blommorna och löven. Små saker men hela min tillvaro vidgades.

vita körsbärsblommor bild

Flera år har gått sedan jag började med dessa enkla handlingar. Även om jag för närvarande inte fotograferar i den närliggande naturen flera gånger varje dag blir det en och annan fotostund. Den här tiden på året kan jag inte hålla mig borta från skönheten. Hur vackert är det inte med körsbärsblomningen?

Jag går ut, fotar i närbild och förundras av storslagenheten i naturskiftningarna.

Vill du bli mer kreativ? Ta en promenad för fler idéer

Kan en promenad göra dig mer kreativ och ge dig fler idéer? I en Ted Talk pratar en beteendeforskare om just detta. Läs och inspireras!

Ditt bästa kreativitetstips? Jag har också några. För att bli mer kreativ berikar jag mig med intryck. Jag läser, tittar samt lyssnar och skapar ett mischmasch av idéer. Att tänja referensramarna är en viktig aspekt av min process.

Men en minst lika viktig del av min kreativitetsprocess är att vara i rörelse. Att helt enkelt lämna skärmen där mycket av mitt skapande i egenskap av skribent och kreatör sker.

Vad ger flest idéer – fysisk aktivitet eller stillasittande?

Jag skulle påstå att naturen i sig fyller mig med skaparlust. Antagligen beror det på att en naturvistelse gör mig mer rotad eftersom stressen minskar. När jag rör på mig händer dock något annat. Är det hjärnan som aktiveras?

I en Ted Talk berättar beteendeforskaren Marily Oppezzo om en kreativitetsstudie hon och kollegorna på Stanforduniversitetet gjort.

De ville se om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och ökad kreativ aktivitet. Fyra studier genomfördes och de pekade alla på samma sak – i Oppezzos Ted är det en av dem som lyfts.

I denna studie lät forskarna tre grupper brainstorma idéer. Målet var att komma på så många nya och användbara idéer som möjligt på fyra minuter. Totalt hade de tre olika testgrupper.

Fler idéer i rörelse

Den första gruppen satt ner hela tiden, den andra gruppen satt först ner och gick sedan på ett löpband samt den tredje gruppen gick på bandet hela tiden. Vilken av testgrupperna tror du fick flest idéer?

Ja, du tänker rätt! Gruppen som gick under de fyra minuterna fick nästan dubbelt så många idéer som den grupp som satt under hela testet. Personerna som satt ner genomsnittade 20 kreativa idéer per person.  

Hur gick det för gruppen som började med att sitta men som sedan också fick gå på löpbandet? Enligt Oppezzo fick personerna i denna grupp en idéboost av att gå på bandet. Intressant nog var löpbandet placerat i ett fönsterlöst och egentligen oinspirerande rum. Ändå satte idémakeriet i gång i rörelse.

Så blir du mer kreativ genom att gå en kort promenad

Du måste inte promenera långt eller länge för att dra nytta av den kreativitetsboost som rörelse ger, menar Oppezzo. Snöra på dig skorna och gå på en kort promenad runt kvarteret – och gör så här för kreativ brainstorming inför exempelvis en skriv- eller mötessession:

 1. Tänk ut ett ämne eller problem du vill brainstorma kring.
 2. Gå i ett behagligt tempo medan du bollar idéer med dig själv.
 3. Försök att komma på så många kreativa idéer som möjligt.
 4. Spela in idéerna genom att prata högt och ha på inspelningsfunktionen på mobilen. (Använd hörlurar så slipper du känna dig fånig. Då verkar det som att du har ett kreativt samtal med någon annan.)

Kan en promenad vara början på ditt nästa stora kreativa projekt?

Källa: https://www.ted.com/talks/marily_oppezzo_want_to_be_more_creative_go_for_a_walk?

(1)5 tips på texter du kan skriva om böcker

Älskar du att läsa böcker? Är du lika förtjust i att skriva? Då kan att skriva om böcker vara en rolig hobby eller smart affärsidé. Bokrecensioner och boktips är givna exempel på texter du kan skriva. Men visste du att du även kan knåpa ihop författarporträtt, inspirationslistor och guider till genrer? Här har du 15 skrivtips för litteraturälskaren!

Skriva bokrecension

Att skriva en bokrecension är en konstform som kräver att du noggrant analyserar och reflekterar över en boks innehåll, stil och teman. En effektiv recension bör introducera boken, ge en översikt av handlingen utan att avslöja för mycket samt kritiskt utvärdera alstrets styrkor och svagheter.

Det är viktigt att ge konkreta exempel från verket och att placera det i ett sammanhang för att stödja dina åsikter. Först när du har underbyggt dina argument med relevanta exempel ur texten kan du avsluta med en rekommendation som hjälper läsaren att bestämma om boken är värd att läsa.

Skriva boktips

Ett boktips skiljer sig från en bokrecension på så sätt att det oftast saknar en djupare analys. Det är mer av en personlig rekommendation än en regelrätt recension. När du skriver ett tips vill du antagligen väcka läsarens intresse och ge denne en anledning att välja boken.

Börja med att kort presentera verket och dess huvudtema eller handling. Ange vad som gör boken unik. Är det författarens stil, intrig eller karaktärer? Var personlig och dela med dig av vad boken betytt för dig. Avsluta med ett övertygande skäl till varför någon borde läsa alstret.

Skriva författarporträtt

Att skriva ett författarporträtt innebär att ge en djupgående inblick i en författares liv, karriär och litterära betydelse. Starta med en kort biografi som inkluderar författarens bakgrund, utbildning och viktiga livshändelser.

Diskutera sedan författarens verk och deras påverkan på läsare och samhälle. Lyft fram unika aspekter av språk eller teman författaren utforskar i sina böcker. Avsluta med att reflektera över författarens arv och varför böckerna är relevanta i dag.

Här kan du utgå helt från författarens biografi till skillnad från när du skriver en författarintervju.

Skriva författarintervju

En författarintervju kräver förberedelse och research från skribentens sida. Börja med att noggrant researcha författarens liv, verk och eventuella tidigare intervjuer för att kunna formulera relevanta och intressanta frågor.

Fokusera på aspekter som inspirationskällor, skrivprocess och syn på aktuella teman. Var lyhörd och flexibel under intervjun. Följ upp intressanta trådar som uppstår, du vet trots allt aldrig riktigt vad som kommer tas upp.

Anteckna flitigt och spela in intervjun om du får lov. Försök hitta en tydlig vinkel i vad som sägs men glöm inte att lyfta fram författarens personlighet och perspektiv. Använd dig av extra starka citat ur intervjun och bygg resten av texten runt dessa.

Skriva boklista

Boklistor är inspirerande sätt att introducera författare, genrer eller teman. På grund av att listor är så snyggt och pedagogiskt strukturerade blir informationen underhållande och förhoppningsvis lättläst.

Tänk exempelvis ut ett specifikt tema som läsning för den som älskar Jane Austen eller fiktiva unga kvinnor som räddar världen och leta upp ett x antal böcker som passar in. Skriv några rader om varje bok och motivera gärna dina val.

Ytterligare 10 tips på texter du kan skriva om böcker

 • Händelser på årets bokmässa
 • Skatter på årets bokrea
 • Upplevelser från en litterär resa
 • Skrivtips utifrån en klassiker
 • Komplett guide till en genre
 • Fantastiska fakta om en författare
 • Nyhet eller notis kring ett boksläpp
 • Jämförelse mellan en bok och film
 • Skvaller från bokvärlden
 • Reflektioner kring vad en bok vill säga om samhället

Så! Här har du tagit del av totalt 15 tips på vad du kan skriva om böcker. Dags att börja bokblogga?

”En maskin kan inte hitta på att Ken kan bli plastpappa”

Såg du Svt nyheter häromdagen? Där sändes ett inslag om en korsordsmakare som delar med sig av sitt kreativa arbete och syn på AI-utvecklingen. Tydligen har AI även tagit över en del av korsordskreatörsjobben.

– Det är en jättetråkig utveckling, menar korsordsskaparen Helene i nyhetsinslaget. Korsord rymmer kunskap, ordrikedom och fantasi, säger hon vidare.

Jag är beredd att hålla med. Men egentligen är det inte nödvändigtvis AI:s fel, utan beställarnas. De värdesätter helt enkelt inte ett kreativt snilles jobb framför AI-genererat innehåll. Beställarna är inte villiga att betala extra för spetsfundiga korsord.

Och så är det ju även för mig som skribent. Ibland, vill säga. Men jag har också kunder som värdesätter mitt kreativa och intellektuella textjobb. AI blir aldrig bättre än inputen, men jag kan pusha gränserna i mitt tänkande och skrivande. Precis som en mänsklig korsordsmakare kan.

Som Helene så träffande exemplifierar i inslaget på Svt nyheter:

– En maskin kan inte hitta på att Ken kan bli plastpappa, utan det är bara människor som kan göra det.

Även detta håller jag med om. För mig kan det användas som ett argument för att mänskliga kreatörer, såväl skribenter som korsordsskapare, fortfarande behövs och kommer behövas.

Som i fallet med korsord skymtar oftast skribentens personlighet i en text. Det tillför något utöver vanligheten, det där lilla extra som händer när idéer och erfarenheter blir 1+1=3.

Men för mig som webbskribent kan skrivande innebära en hel del repetitivt jobb. Man brukar säga att en SEO-skribent ska kunna skriva samma text på 1 000 olika sätt. Många texter ska visserligen vara unikt skrivna. Själva innehållet i sig förväntas dock inte alltid vara unikt. I sådana lägen är AI, enligt min mening, en fantastisk tillgång.